Op deze pagina vindt u mijn Curriculum Vitae in omgekeerd chronologische volgorde:

Klok Management & Advies, manager en adviseur

september 2015 - huidig

Als Interim- en Projectmanager en Adviseur ondersteun ik klantorganisaties bij het verbeteren en continueren van hun bedrijfsvoering, ICT en Informatiemanagement. Hiervoor kan ik capaciteit leveren op de vakgebieden Informatiemanagement, Projectmanagement, Interimmanagement en Verandermanagement. Daarnaast adviseer ik over de inrichting van bijvoorbeeld de ICT organisatie, aanschaf van ICT middelen en over kan ik ondersteunen bij het opstellen van projectenportfolio. Ook geef ik coaching en ondersteuning aan Informatiemanagers, ICT managers en Projectmanagers.

Ten slotte lever ik diensten en capaciteit om organisaties en medewerkers te ondersteunen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een second opinion op Project-/Afdelingsplannen, bij het schrijven van plannen, maar ook bij het  ontwerpen, bouwen en hosten van websites.

ZiNN, ICT Manager

januari 2014 - juli 2015

Als ICT Manager geef ik leiding aan de teams Service Desk, Systeembeheer en Applicatiebeheer, in totaal 9 fte. Ik leg verantwoording af aan de directeur/bestuurder, stel automatiseringsbeleid op en geef hier uitvoering aan. Daarnaast geef ik gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van informatiemanagement en organisatie inrichting. Ook houd ik mij bezig met (zorg-) innovatievraagstukken in relatie tot domotica en ben ik projectleider van ICT- en Businessprojecten. Als projectleider heb ik de volgende projecten succesvol geleid:

 • Bouw en implementatie 1e fase CRM systeem
 • Vervanging intranet door een social intranet
 • Pilot tablet gebruik in de Zorg
 • Vervanging Storage
 • Creëren uitwijkvoorziening
 • Ontwikkeling en bouw virtuele bus voor Alzheimerpatiënten en bewoners woonzorgcentrum De Dilgt
 • Vernieuwing standaardwerkplek

Eventhis, Interim- en Projectmanager

maart 2010 - november 2013

Als Business Consultant adviseer ik decentrale overheden, met name gemeenten, over Informatisering en Automatisering (e- overheid). Daarnaast zorg ik als project- en interimmanager voor de aansturing en (her-) inrichting van projectteams en I- gerelateerde afdelingen. Ik heb voor de BMW gemeenten de automatiseringsafdelingen gefuseerd en ICT Infrastructuren samengevoegd. Voor de NOFA gemeenten heb ik het vastgelopen ontwikkel- en implementatietraject van het midoffice, DMS- en Zaaksysteem vlotgetrokken en succesvol afgerond. Daarnaast heb ik bij meerdere gemeenten het binnengemeentelijk gebruik van de GBA mogelijk gemaakt door het implementeren van Data Distributie Systemen. Binnen Eventhis ben ik daarnaast verantwoordelijk voor het adviseren van gemeenten over de inzet van Open Source Software en onderhoud ik commerciële contacten met gemeenten..

Brunel ICT, Project- en Interimmanager

november 2007 - februari 2010

Als Project- en interimmanager ICT word ik gedetacheerd bij klanten van Brunel ICT. Vanuit mijn ruime ervaring met Project- en Interimmanagement ben ik breed inzetbaar bij verschillende (simultane) projecten van start tot einde.

Als bovengemeentelijk projectmanager ben ik binnen het ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân verantwoordelijk voor het projectmanagement van een zestal projecten binnen alle 7 bij het ISZF aangesloten gemeenten en Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest Fryslân.

 • Invoering van de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) als basisregistratie personen.
 • De aansluiting van de gemeenten als GABA op de landelijke voorziening GBA-V(erstrekkingen).
 • De koppeling van binnengemeentelijke applicaties van alle 6 gemeenten aan de eigen gemeentelijke basisregistraties.
 • De eerste projectfasen van de invoering van een midoffice voor 7 gemeenten.
 • De Europese aanbesteding van de aanschaf en implementatie van het midoffice voor 7 gemeenten.
 • De vervanging van de burgerzakenapplicatie van 1 van de 7 gemeenten.
 • Als adviseur mede verantwoordelijk voor het opleveren van een informatiearchitectuur.
 • Advisering en coaching van projectleiders, applicatiebeheerders en informatiemanagers..

Als Interim programmaleider Oost-Groningen Digitaal (OGD) ben ik verantwoordelijk voor het vlot trekken van het vastgelopen fusieproject van de I&A afdelingen van 7 gemeenten in de regio Oost Groningen. Om dit te bereiken analyseer ik alle bestaande plannen en vorm ik deze, in nauw overleg met mijn bestuurlijke opdrachtgever, ambtelijke klantorganisaties en de medewerkers I&A, om in een nieuw, realistisch plan van aanpak, richt ik de projectorganisatie in en breng het project op stoom voorafgaand aan de komst van de definitieve programmaleider die in dienst van de klantorganisatie treedt.

Gemeente Noordenveld, Teamleider Informatisering en Automatisering 

april 2004 - november 2007

Als Teamleider ben ik hierarchische leidinggevende van een team van 8 mensen verantwoordelijk voor de volledige informatievoorziening, automatisering en telecommunicatie (technisch) van de gemeente Noordenveld en de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Vanuit mijn rol als beleidsmedewerker stel ik het informatiebeleid op en bepaal de koers op het gebied van de automatisering (techniek en gebruikte producten), de inkoop van automatiseringsproducten en bijbehorende administratie. Als Teamleider draag ik zorg voor de inrichting van de vakgroep I&A, inclusief het wijzigen van de automatiseringsprocessen, de contacten met de afnemers van automatiseringsdiensten en producten en het ondersteunen van het hoger management bij het maken van informatiserings- en automatiseringsgerelateerde keuzes. 

Als projectleider stuur ik verschillende intern- en extern gerichte projecten aan zoals: de invoering van de Wet Kenbaarheid PubliekRechtelijke Beperkingen (PUBERR), het ontwerp en de implementatie van een organisatiebreed intranet, het behalen van 65% elektronische dienstverlening per 1 januari 2007, de vervanging van de basisinfrastructuur, de invoering van de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), de uitvoering van projecten in het kader van Geo-Informatievoorziening, de inrichting van gemeentebrede kernregistraties en koppeling van onderliggende datastructuren om zo te komen tot één gemeentebrede basisadministratie en het beschrijven van gemeentelijke processen en het ontwikkelen van beleid over procesbeschrijvingen.

Christelijke Hogeschool Nederland, coördinator systeembeheer en nieuwbouw ICT

mei 2003 - april 2004

Als projectleider verantwoordelijk voor de coördinatie van de ICT componenten van de nieuwbouw. Als coördinator Helpdesk, systeembeheer en calamiteitencoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse functionele leiding van 12 ICT medewerkers.

Als projectcoördinator Nieuwbouw ICT verantwoordelijk voor coördinatie van alle ICT werkzaamheden die voortvloeien uit de nieuwbouw, zoals daar zijn de inrichting van de nieuwe serverruimte, optreden als opdrachtgever aan de projectleider `Verhuizing Serverruimte', de verbouw en inrichting van de bestaande patchruimtes, verhuizingen van medewerkers, verhuizingen van informaticalokalen, enz.

Vanaf 1 december 2003 ben ik daarnaast benoemd tot coördinator Helpdesk, coördinator systeembeheer en calamiteitencoördinator. Vanuit deze 3 taken ben ik verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de teams helpdesk (5 personen) en systeembeheer (7 personen) met als doel beide teams voor te bereiden op de voor 2004 geplande herinrichting van de ICT afdeling. 

Daarnaast ben ik projectleider voor een zestal ICT projecten: Migratie Windows 98 naar Windows XP. Invoering van het Novell Software Control & Distributie systeem ZEN Works for Desktops. Het vlot trekken en afronden van de vastgelopen invoering van het hogeschoolbrede betaalpassysteem. Het aanschaffen en implementeren van HP OpenView. Het aanschaffen en implementeren van het nieuwe AS/400 systeem (i-Series). Het schrijven en implementeren van het calamiteitenplan ICT. Naast het uitvoeren van bovenstaande projecten ben ik betrokken bij de leverancierselectie hardware componenten voor 2004 en het opstellen van de jaarplanning voor 2004 voor de gehele afdeling.

Gemeente de Marne, Projectleider Migratie

april 2003              

Als projectleider verantwoordelijk voor het vlottrekken van een vastgelopen Windows NT4/Terminalserver naar Windows 2000/Metaframe XP migratie.

Herstellen van het vertrouwen van de klant in de leverancier en motiveren van de engineers van de leverancier, het aanpassen en bewaken van de planning, het wijzigen van de projectorganisatie, het verzorgen van communicatie over het project naar de klantorganisatie en het verzorgen van de communicatie tussen klant en leverancier.

YACHT ICT, Projectleider

mei 2000 - november 2002

Als Project- en interimmanager ICT word ik gedetacheerd bij klanten van Yacht ICT. Vanuit mijn ruime ervaring met Project- en Interimmanagement ben ik breed inzetbaar bij verschillende (simultane) projecten van start tot einde. 

Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het opstarten en uitvoeren van diverse commerciele projecten

Als projectleider Commerciële Back Office was ik verantwoordelijk voor het ontwerpen, inrichten en uitrollen van de commerciële binnendienst voor de regio Noordoost. Tevens als manager Commerciële Back Office verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Back Office, voor het geven van leiding aan het team van commerciële support professionals en voor het opleveren van managementrapportages.

Voor de dienst OCSW van de gemeente Groningen heb ik de de plannen voor (her)inrichting van de I&A functie geschreven.

Voor de dienst ROEZ van de gemeente Groningen was ik als Teamleider Help!Desk verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het team van 7 Help!Desk medewerkers, waarbij de nadruk vooral ligt bij het motiveren en voorbereiden van de medewerkers op de herinrichting van de volledige dienstautomatisering. Hiernaast behoren het opstellen van functie-/taakomschrijvingen, werkprocessen en procedures en het voeren van functionerings- en sollicitatiegesprekken tot de werkzaamheden. Daarnaast was ik als projectleider verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van een nieuwe automatiseringsafdeling voor de dienst.

Hiervoor werkzaam geweest bij

1993 – 2000 

Martini Ziekenhuis, Broekhuis trainingen, IBM, Belastingdienst, Koninklijke Landmacht en Stichting Jeugdzorg in een diversiteit van ICT gerelateerd technische, interim- en projectleiders rollen.

Curriculum Vitae

U kunt hier ook mijn Curriculum Vitae downloaden in PDF formaat.